MantisBT - VCMI
View Issue Details
0002338VCMIOtherpublic2015-11-24 07:582017-03-19 14:09
Drwal 
Dydzio 
immediateblockalways
resolvedfixed 
0.98d 
0.next 
0002338: Crash during restaring game/Błąd podczas ponownego powtarzaja misji
When I want to restart game, VCMI is broken./PL: Zawsze kiedy chcę powtórzyć jakąś misję, VCMI zawiesza się, trzeba zamknąć program i od nowa włączać. Ten błąd pojawia się od kilku wersji. Testowane na wielu mapach.
No tags attached.
has duplicate 0002638resolved Dydzio Often crashes after Restart Scenario option. 
has duplicate 0002416resolved Dydzio Restarting map doesn't work 
has duplicate 0001595resolved Dydzio Crash at scenaio restart 
Issue History
2015-11-24 07:58DrwalNew Issue
2017-02-10 12:12DydzioAssigned To => Dydzio
2017-02-10 12:12DydzioStatusnew => confirmed
2017-02-10 12:12DydzioRelationship addedrelated to 0002638
2017-02-10 12:13DydzioRelationship replacedhas duplicate 0002638
2017-03-19 14:08SXXRelationship addedhas duplicate 0002416
2017-03-19 14:08SXXRelationship addedhas duplicate 0001595
2017-03-19 14:09SXXNote Added: 0006999
2017-03-19 14:09SXXStatusconfirmed => resolved
2017-03-19 14:09SXXFixed in Version => 0.next
2017-03-19 14:09SXXResolutionopen => fixed

Notes
(0006999)
SXX   
2017-03-19 14:09   
Fixed in PR200:
https://github.com/vcmi/vcmi/commit/88952aeffff1f64d74b6011ea56f8cf160b6b536 [^]